Diaz Hotel & Resort

Hotel Accommodation

Superior Suite

Superior Suite

View Room View 360 Tour

Superior Twin Room

Superior Twin Room

View Room View 360 Tour

Tripple Room

Tripple Room

View Room View 360 Tour

Family Suites

Family Suites

View Room View 360 Tour

1201 Family Suite Loft

1201 Family Suite Loft

View Room View 360 Tour

1204 Family Suite Loft

1204 Family Suite Loft

View Room View 360 Tour

Honeymoon Suite

Honeymoon Suite

View Room View 360 Tour

Presidential Suite

Presidential Suite

View Room View 360 Tour